نوشته‌ها

زیر بغل جفت دمبل خم

زیر بغل جفت دمبل خم

زیر بغل جفت دمبل خم Dumbbell bent over rowحرکتی چند مفصلی و بسیار موثر جهت تقویت عضله پشتی بزرگ (زیر بغل)Latissimus dorsi muscleو در درجات بعدی سایر عضلات پشت شامل :بخش میانی و تحتانی عضله ذوزنقه ای Middle and lowe…
زیر بغل هالتر خم

زیر بغل هالتر خم

زیر بغل هالتر خم Barbell rowحرکتی چند مفصلی و حرفه ای . مناسب برای افراد با سابقه تمرین بالای یک سال جهت تقویتعضله پشتی بزرگ (زیر بغل) Latissimus dorsi muscleهمچنین سایر عضلات پشت شامل : بخش میانی و تحتانی عضله ذوزنقه ای Middle and…
زیر بغل دمبل تک خم

زیر بغل دمبل تک خم

زیر بغل دمبل تک خم One arm dumbbell rowحرکتی ایمن و بسیار موثر جهت تقویت عضله پشتی بزرگ (زیر بغل) Latissimus dorsi muscleو در درجات بعدی سایر عضلات پشت شامل :بخش میانی و تحتانی عضله ذوزنقه ای Middle and lower trapeziu…
تی بار

زیربغل تی بار

تی بار T bar rowحرکتی بسیار موثر و پرطرفدار در بین حرفه ای ها جهت تقویت و حجیم ساختن عضلات پشتی بخصوصعضله پشتی بزرگ Latissimus dorsi muscleدر اجرای این حرکت سایر عضلات پشت .عضله متوازی الاضلاع Rhomboid muscleعضله ذوزنق…
زیر بغل سیم کش قایقی

زیر بغل سیم کش قایقی

زیر بغل سیم کش قایقی Seated cable rowاجرای این حرکت چند مفصلی و سازنده جهت تقویتعضله پشتی بزرگ (زیر بغل) Latissimus dorsi muscleبکار می رود و اماا در درجات بعدی به ترتیببخش میانی و تحتانی عضله ذوزنقه ای Middle and…
پول اور دمبل

پول اور دمبل

پول اور دمبل Dumbbell pulloverحرکتی تک مفصلی و حرفه ای با ریسک آسیب پذیری بسیار بالا در مبتدیان . ( خدایی نا کرده در رفتگی مفصل شانه )اجرای این حرکت توانایی بسیار بالایی . در چالش کشیدن عضله پشتی بزرگ (زیر بغل) Latissimus dorsi …
زیر بغل H دستگاه

زیر بغل H دستگاه

زیر بغل H دستگاه (پارویی دستگاه) Seated machine rowحرکتی ایمن و بسیار موثر برای تمام رده ها ) از مبتدی تا حرفه ای) جهت تقویتعضله پشتی بزرگ (زیر بغل) Latissimus dorsi muscleبخصوص بخش میانی عضله پشتی بزرگ ( با توجه به گیرش خ…
سیم کش قایقی دست باز

سیم کش قایقی دست باز

سیم کش قایقی دست باز Wide grip seated cable rowحرکتی چند مفصلی و بسیار موثر جهت تقویت عضلات پشت شامل : عضله پشتی بزرگ (زیر بغل) Latissimus dorsi muscleعضله متوازی الاضلاع بزرگ و کوچک (بین دو کتف) Major and minor rhomboid muscleبخش …