نوشته‌ها

اسکات سیم کش

اسکوات با سیم کش

اسکات (اسکوات) با سیم کش Cable squat .حرکتی چند مفصلی و ایمن مناسب برای افراد آماتور و حرفه ای که با اجرای حرکت اسکوات به فرم هالتر و اسمیت فشار ناخوشایندی را در ناحیه پشت (ذوزنقه و ستون فقرات) احساس می نمایند .
پشت پا نشسته دستگاه

پشت پا نشسته دستگاه

پشت پا نشسته دستگاه Seated leg curlحرکتی تک مفصلی و ایمن جهت تقویت عضله همسترینگ (پشت پا) Hamstring muscleبخصوص ناحیه تحتانی آن یا همان ناحیه پایینی پشت پا که به پشت زانو متصل شده استاصول تقویت عضله همسترینگ (پشت پا) …
ددلیفت رومانیایی

ددلیفت رومانیایی 

ددلیفت رومانیایی Romanian deadliftحرکتی حرفه ای و بسیار موثر جهت تقویت همزمان عضله همسترینگ (پشت ران) Hamstring muscle و عضله سرینی بزرگ (باسن) Gluteus maximus muscleدر حین اجرای این حرکت عضله راست کننده ستون مهره ها (فیله کمر) Erector…