نوشته‌ها

پل باسن روی میز با هالتر

پل باسن روی میز با هالتر

حرکتی چند مفصلی و بسیار موثر جهت تقویت عضله سرینی بزرگ (بزرگترین عضله باسن) Gluteus maximus muscleدر حین اجرای این حرکت عضله همسترینگ (پشت ران) Hamstring muscle و عضله راست کننده ستون مهره ها (فیله) Erector spinae muscle…
کیک بک سرینی با دستگاه اسمیت

کیک بک سرینی با دستگاه اسمیت

کیک بک سرینی با دستگاه اسمیت Glute kickback on the smith machineحرکتی نیمه حرفه ای و بسیار موثر جهت تقویت عضله سرینی بزرگ (بزرگترین عضله ناحیه باسن) Gluteus maximus muscleکه در حین اجرای حرکت عضله همسترینگ (پشت ران) Hamstring muscle ( بخصو…
پلانک معکوس

پلانک معکوس

پلانک معکوس Reverse plankحرکتی ایمن و بسیار موثر جهت تقویت عضله سرینی بزرگ (بزرگترین عضله ناحیه باسن) Gluteus maximus muscleکه با استفاده از وزن بدن و بدون نیاز به هیچ تجهیزات ورزشی در منزل شما عزیزان هم قابل اجرا است .د…
اسکات هالتر

اسکات هالتر

اسکات هالتر Barbell squatحرکتی چند مفصلی و بسیار موثر جهت تقویت عضله چهار سر رانی (جلو ران) Quadriceps muscleو عضله سرینی بزرگ (بزرگترین عضله ناحیه باسن) Gluteus maximus muscleدر حین اجرای حرکت عضله همسترینگ (پشت ران) H…
اسکات دمبل بلغاری

اسکات دمبل بلغاری

اسکات دمبل بلغاری Bulgarian dumbbell split squatحرکتی پیچیده و حرفه ای برای افرادی که از سابقه تمرینی بالایی برخوردارند (حداقل یک سال مستمر) انجام این حرکت در اصل جهت تقویت و حجیم ساختن عضله چهار سر رانی (جلوپا) Quadriceps muscleو ه…
لیفت جفرسون

لیفت جفرسون

لیفت جفرسون Jefferson deadliftحرکتی حرفه ای و متفاوت که با اجرای پیچیده و دشواری که دارد به ندرت در باشگاه ها اجرا می شود .این حرکت چند مفصلی و سازنده ، توانایی بسیار بالایی در چالش کشیدن .عضله چهار سر رانی Quadriceps mu…
باسن سیم کش از میان پا

باسن سیم کش از میان پا

باسن سیم کش از میان پا Glute cable pull throughحرکتی حرفه ای و متفاوت مناسب برای افراد با سابقه تمرینی بیش از یک سال که می خواهند شوک ویژه ای به عضله سرینی شان (باسن) وارد نمایند و در نتیجه آن را حجیم و خوش فرم سازند .همان طور ک…

اسکات سومو دمبل

اسکات سومو دمبل (دمبل میان پا) Sumo squat dumbbellحرکتی چند مفصلی و بسیار مناسب بخصوص برای عزیزانی که با اجرای حرکت اسکات سومو به فرم هالتر و اسمیت درد ناخوشایندی را در بخش فوقانی پشت شان (کول) احساس می نماینداجرای این حرکت توا…
باسن سیم کش از میان پا

باسن سیم کش از میان پا

باسن سیم کش از میان پا Glute cable pull throughحرکتی حرفه ای و متفاوت مناسب برای افراد با سابقه تمرینی بیش از یک سال که می خواهند شوک ویژه ای به عضله سرینی شان (باسن) وارد نمایند و در نتیجه آن را حجیم و خوش فرم سازند .همان طور ک…
اسکات هالتر بلغاری

اسکات هالتر بلغاری

اسکات هالتر بلغاری barbell Bulgarian split squatحرکتی چند مفصلی و حرفه ای مناسب برای عزیزانی که سابقه تمرینی شان بیش از دو سال است آن هم به شرط سلامت مفصل زانو ، مجاز به اجرایش می باشند ( آسیب دیدگی قبلی نداشته باشند )انجام ا…