نوشته‌ها

جلو بازو هالتر اسپایدر

جلو بازو هالتر اسپایدر

جلو بازو هالتر اسپایدر Barbell spider curlحرکتی تک مفصلی و بسیار موثر جهت تقویت عضله دو سر بازویی (جلو بازو)Biceps brachii muscleBarbell spider curlبخصوص بخش بالایی آن (بخش بالایی جلو بازو)و گزینه ای ب…
جلو بازو دمبل چکشی روی میز لاری

جلو بازو دمبل چکشی روی میز لاری

جلو بازو دمبل چکشی روی میز لاری dumbbell hammer preacher curlحرکتی تک مفصلی و بسیار موثر جهت تقویت سر بلند عضله دو سر بازویی (سر خارجی جلو بازو) Long head of biceps brachii muscleبخصوص بخش پایینی اش (بخش پایینی سر بلند جلو بازو) . …
جلو بازو سیم کش

جلو بازو سیم کش

جلو بازو سیم کش Cable curlحرکتی تک مفصلی و ایمن مناسب برای تمام رده ها (از مبتدی تا حرفه ای) جهت تقویتعضله دو سر بازویی (جلو بازو) Biceps brachii muscleو در درجه ی دوم . عضله بازویی قدامی Brachialis muscleوعضله ب…
جلو بازو دمبل تک خم

جلو بازو دمبل تک خم

جلو بازو دمبل تک خم Concentration curl .حرکتی تک مفصلی و بسیار موثر جهت تقویت عضله دو سر بازویی (جلو بازو) Biceps brachii muscle .بخصوص سر بلند دو سر بازو (سر خارجی جلو بازو) Long head of biceps brachii muscle که این بخش عامل اص…