نوشته‌ها

ددلیفت رومانیایی

ددلیفت رومانیایی 

ددلیفت رومانیایی Romanian deadliftحرکتی حرفه ای و بسیار موثر جهت تقویت همزمان عضله همسترینگ (پشت ران) Hamstring muscle و عضله سرینی بزرگ (باسن) Gluteus maximus muscleدر حین اجرای این حرکت عضله راست کننده ستون مهره ها (فیله کمر) Erector…