جلو بازو دمبل تک خم

جلو بازو دمبل تک خم

جلو بازو دمبل تک خم Concentration curl .حرکتی تک مفصلی و بسیار موثر جهت تقویت عضله دو سر بازویی (جلو بازو) Biceps brachii muscle .بخصوص سر بلند دو سر بازو (سر خارجی جلو بازو) Long head of biceps brachii muscle که این بخش عامل اص…
سیم کش قایقی دست باز

سیم کش قایقی دست باز

سیم کش قایقی دست باز Wide grip seated cable rowحرکتی چند مفصلی و بسیار موثر جهت تقویت عضلات پشت شامل : عضله پشتی بزرگ (زیر بغل) Latissimus dorsi muscleعضله متوازی الاضلاع بزرگ و کوچک (بین دو کتف) Major and minor rhomboid muscleبخش …
اسکات زرچر

اسکات زرچر

اسکات زرچر Zercher squatحرکتی حرفه ای و چند مفصلی که بدلیل اجرای بسیار پیچیده ای که دارد به ندرت در باشگاه ها اجرا می شودعضله هدف در این حرکت همانند سایر اسکات ها عضله چهار سر رانی (جلو ران) Quadriceps muscle می باشدامااا نکته اصلی که وجود …
ددلیفت رومانیایی

ددلیفت رومانیایی 

ددلیفت رومانیایی Romanian deadliftحرکتی حرفه ای و بسیار موثر جهت تقویت همزمان عضله همسترینگ (پشت ران) Hamstring muscle و عضله سرینی بزرگ (باسن) Gluteus maximus muscleدر حین اجرای این حرکت عضله راست کننده ستون مهره ها (فیله کمر) Erector…
ددلیفت نیمه روی میز

ددلیفت نیمه روی میز

ددلیفت نیمه روی میز یا ددلیفت نیمه داخل پاور رک Barbell rack pullحرکتی نیمه حرفه ای و بسیار موثر جهت تقویت عضله راست کننده ستون مهره ها (فیله کمر) Erector spinae muscleو در درجه بعدی عضله سرینی بزرگ (باسن) Gluteus maximus muscleدر این …
Arnold dumbbell press

سرشانه دمبل آرنولدی 

 سرشانه دمبل آرنولدی Arnold dumbbell pressحرکتی چند مفصلی و سنتیجهت تقویت عضله دلتوئید قدامی (بخش جلو ای سرشانه) Anterior deltoid muscleوعضله دلتوئید میانی (بخش کناری سرشانه) Lateral deltoid muscleدر حین اجرای این حرکتعضله سه سر ب…
barbell-sumo-deadlift

ددلیفت سومو هالتر   

ددلیفت سومو هالتر Barbell sumo deadlift حرکتی چند مفصلی و بسیار موثر جهت تقویت عضله سرینی بزرگ (باسن)Gluteus maximus muscle .عضله همسترینگ (پشت ران)Hamstring muscle .و همچنین عضله راست کننده ستون مهره ها (فیله کمر)Erector spinae muscle.در درج…
نشر از جلو سیم کش تک دست

نشر از جلو سیم کش تک دست

نشر از جلو سیم کش تک دست Cable one arm front raiseحرکتی تک مفصلی و موثر جهت تقویت عضله دلتوئید قدامی (بخش جلو ای سرشانه) Anterior deltoid muscleبا اجرای صحیح این حرکت به حالت تک دست علاوه بر تقویت دلتوئید قدامی توازن و تقارن آن را نیز بر قرا…
جلو پا دستگاه

جلو پا دستگاه  Leg extension

جلو پا دستگاه حرکتی تک مفصلی و ایمن که در برنامه تمرینی تمام افراد از مبتدی تا حرفه ای قرار می گیرد . و اغلب هم بر این باور هستند که این حرکت یک حرکت ساده است و نیازی نیست روی فرم دقیق آن تمرکز کنیم و دقت به خرج دهیم .این حرکت (جلو پا دست…
Bodyweight fly

فلای با وزن بدن Bodyweight fly

فلای با وزن بدن Bodyweight flyحرکتی حرفه ای با ریسک آسیب پذیری بالا بخصوص در مبتدیان در صورت نداشتن هماهنگی دقیق بین عصب - عضله و پایین بردن هرچه بیشتر قفسه سینه (کشش بیشتر) خدایی ناکرده باعث پارگی عضله سینه ای بزرگ و پارگی روتاتور کاف در …