زیر بغل جفت دمبل خم

زیر بغل جفت دمبل خم

زیر بغل جفت دمبل خم Dumbbell bent over rowحرکتی چند مفصلی و بسیار موثر جهت تقویت عضله پشتی بزرگ (زیر بغل)Latissimus dorsi muscleو در درجات بعدی سایر عضلات پشت شامل :بخش میانی و تحتانی عضله ذوزنقه ای Middle and lowe…
جلو بازو هالتر اسپایدر

جلو بازو هالتر اسپایدر

جلو بازو هالتر اسپایدر Barbell spider curlحرکتی تک مفصلی و بسیار موثر جهت تقویت عضله دو سر بازویی (جلو بازو)Biceps brachii muscleBarbell spider curlبخصوص بخش بالایی آن (بخش بالایی جلو بازو)و گزینه ای ب…
کیک بک سرینی با دستگاه اسمیت

کیک بک سرینی با دستگاه اسمیت

کیک بک سرینی با دستگاه اسمیت Glute kickback on the smith machineحرکتی نیمه حرفه ای و بسیار موثر جهت تقویت عضله سرینی بزرگ (بزرگترین عضله ناحیه باسن) Gluteus maximus muscleکه در حین اجرای حرکت عضله همسترینگ (پشت ران) Hamstring muscle ( بخصو…
حرکت سوپرمن

سوپرمن

سوپرمن Supermanحرکتی ساده و در حین حال بسیار موثر جهت تقویت عضله راست کننده ستون مهره ها Erector spinae muscleکه بدنبال آنعضله سرینی بزرگ Gluteus maximus muscleو عضله همسترینگ Hamstring muscleنیز به عن…
پلانک معکوس

پلانک معکوس

پلانک معکوس Reverse plankحرکتی ایمن و بسیار موثر جهت تقویت عضله سرینی بزرگ (بزرگترین عضله ناحیه باسن) Gluteus maximus muscleکه با استفاده از وزن بدن و بدون نیاز به هیچ تجهیزات ورزشی در منزل شما عزیزان هم قابل اجرا است .د…
نشر از جلو دمبل خوابیده روی میز شیبدار

نشر از جلو دمبل خوابیده روی میز شیبدار

نشر از جلو دمبل خوابیده روی میز شیبدار Incline dumbbell front raiseحرکتی تک مفصلی و بسیار موثر جهت تقویت عضله دلتوئید قدامی (بخش جلو ای سرشانه) Anterior deltoid muscleو در درجه بعدی تقویت بخش فوقانی عضله سینه ای بزرگ (بالاسینه) Upper p…
اسکات هالتر

اسکات هالتر

اسکات هالتر Barbell squatحرکتی چند مفصلی و بسیار موثر جهت تقویت عضله چهار سر رانی (جلو ران) Quadriceps muscleو عضله سرینی بزرگ (بزرگترین عضله ناحیه باسن) Gluteus maximus muscleدر حین اجرای حرکت عضله همسترینگ (پشت ران) H…
زیر بغل هالتر خم

زیر بغل هالتر خم

زیر بغل هالتر خم Barbell rowحرکتی چند مفصلی و حرفه ای . مناسب برای افراد با سابقه تمرین بالای یک سال جهت تقویتعضله پشتی بزرگ (زیر بغل) Latissimus dorsi muscleهمچنین سایر عضلات پشت شامل : بخش میانی و تحتانی عضله ذوزنقه ای Middle and…
کول هالتر دست باز ( آپ رایت روو )

کول هالتر دست باز

کول هالتر دست باز ( آپ رایت روو ) Barbell wide grip upright rowبر خلاف اسم حرکت و تصور عموم که این حرکت را برای تقویت بخش فوقانی ذوزنقه ای (کول) می شناسند .با حفظ فاصله ای به عرض شانه بین دست ها برای این حرکت عمده فشار به عضله…
شکم با غلتک

شکم با غلتک

شکم با غلتک Ab rollerحرکتی متفاوت و ایمن جهت تقویت عضله راست شکمی (سیکس پک) Rectus abdominis muscleاگر در اجرای این حرکت تغییر جهت دهیم و حرکت را به صورت اریب اجرا نماییم درگیری عضله راست شکمی کاهش می یابد و عضلات مورب شکمی ش…